ΒΑΘΥ ΔΑΣΟΣ

Σενάριο – Διάλογοι: Εβίτα Στάμου, Απόστολος Ιωάννου
Σχέδιο – Χρώμα: Απόστολος Ιωάννου

ΣΥΝΔΡΟΜΟ #4

Σενάριο: Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου
Σχέδιο: Αλέξια Οθωναίου