ΣΥΝΔΡΟΜΟ #1: 4σέλιδο δείγμα

Το ΣΥΝΔΡΟΜΟ #1, σε σενάριο Ηλία Κατιρτζιγιανόγλου και σχέδιο Χρήστου Μαρτίνη, κυκλοφορεί από τη Comicdom Press.

Αυτό που ξεκίνησε για τον ‘Αρη ως μια εμπειρία που θα έδινε νόημα στις βαρετές, καλοκαιρινές διακοπές του, κατέληξε σε έναν απρόβλεπτο εφιάλτη που θα άλλαζε για πάντα τη ζωή του. Κυρίως όμως τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ίδια την πραγματικότητα.