ΚΟΥΡΑΦΕΛΚΥΘΡΑ #237: Ο Πελάτης Έχει Πάντα Σούπα #12