ΚΟΥΡΑΦΕΛΚΥΘΡΑ #48: Το Τραγουδιστό Τηλεγράφημα Φτάνει Πάντα στον Προορισμό του #2

kourafelkuthra48