ΚΟΥΡΑΦΕΛΚΥΘΡΑ #47: Το Τραγουδιστό Τηλεγράφημα Φτάνει Πάντα στον Προορισμό του #1

kourafelkuthra47