ΚΟΥΡΑΦΕΛΚΥΘΡΑ: The Lost Episode

Η οργή του θεού Χόρους χτυπάει την οικογένεια Δαπόντε (και φυσικά το continuity)