Μαύρο Φως

6,00

Μια συλλογή σκοτεινών comics, από τον Ηλία Κατιρτζιγιανόγλου (ΣΥΝΔΡΟΜΟ) και τον Άρη Λάμπο (MR. BLEAK). Περιλαμβάνει τις ιστορίες Στράγγισμα, Λούπα, Μαύρο Φως και Αφύσικοι Καρποί, καθώς και την ιστορία, Αγρύπνια, που κυκλοφόρησε σε περιορισμένα αντίτυπα το 2014, και εξαντλήθηκε.