ΣΥΝΔΡΟΜΟ #3

Σενάριο: Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου
Σχέδιο: Γαβριήλ Τομπαλίδης

ΣΥΝΔΡΟΜΟ #2

Σενάριο: Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου
Σχέδιο: Γιάννης Ρουμπούλιας

ΨΟΦΑ

Σενάριο-Σχέδιο: Γιώργος Κομιώτης

ASAPHΕΙΕΣ

“Ένας καθολικός παπάς, ένας ορθόδοξος παπάς, ο John Wayne και ο Τσάκωνας μπαίνουν σε ένα μπαρ… Όταν λέμε “μπαρ”, εννοούμε την φαντασία της Ελισσάβετ Ιωάννη Μόκα (est. 1982), όταν λέμε “μπαίνουν”, εννοούμε σχεδιάζονται και όταν λέμε “ένας καθολικος παπάς, ένας ορθόδοξος παπάς, ο John Wayne και ο Τσάκωνας”, εννοούμε… ένας καθολικός παπάς, ένας ορθόδοξος παπάς, ο John Wayne και ο …

ΣΥΝΔΡΟΜΟ #1

Σενάριο: Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου
Σχέδιο: Χρήστος Μαρτίνης