ΣΥΝΔΡΟΜΟ #3

Σενάριο: Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου
Σχέδιο: Γαβριήλ Τομπαλίδης

COMICDOM CON ATHENS 2010 Catalogue

Ο κατάλογος του Comicdom Con Athens 2010, διατέθηκε δωρεάν σε 5.000 επισκέπτες της εκδήλωσης. Το εξώφυλλο σχεδίασε αποκλειστικά για το CCA10, ο John Romita Jr.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ #2

Σενάριο: Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου
Σχέδιο: Γιάννης Ρουμπούλιας

ΨΟΦΑ

Σενάριο-Σχέδιο: Γιώργος Κομιώτης

COMICDOM CON ATHENS 2009 Catalogue

Ο κατάλογος του Comicdom Con Athens 2009, διατέθηκε δωρεάν σε 5.000 επισκέπτες της εκδήλωσης. Το εξώφυλλο σχεδίασε αποκλειστικά για το CCA09, ο Barry Kitson.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ #1

Σενάριο: Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου
Σχέδιο: Χρήστος Μαρτίνης