ΚΟΥΡΑΦΕΛΚΥΘΡΑ #223: Ο Πελάτης Έχει Πάντα Σούπα #11