ΚΟΥΡΑΦΕΛΚΥΘΡΑ #197: Ο Πελάτης Έχει Πάντα Σούπα #10