ΚΟΥΡΑΦΕΛΚΥΘΡΑ #143: O Θείος Αιμίλιος Έχει Όρεξη Για Κουβέντα #9