ΚΟΥΡΑΦΕΛΚΥΘΡΑ #73: Ο Κύριος Κλιάφας Έχει Προβλήματα #13

kourafelkuthra63