ΚΟΥΡΑΦΕΛΚΥΘΡΑ #100: Γιώργος Γούσης Special

Ο Γιώργος Γούσης γιορτάζει μαζί μας
τα 100α Κουραφέλκυθρα!